Lundell Arkitekter

arkitektur — resandemiljö — stadsutveckling

Lundell Arkitekter AB är ett arkitektföretag med inriktning mot planering och arkitektur för resande, transport och infrastruktur. De system vi utformar är komplexa och påverkar många människors liv vilket kräver teknisk och konstnärlig skicklighet men också intresse och förståelse för aktuella samhällsfrågor.

Våra uppdrag består ofta av utredning, utformning, projektering och visualisering inom okonventionella och tekniska projekt. Exempel är stationer för tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor; terminaler för flyg och buss; depåer och verkstäder för spår- och vägbunden trafik; processindustrianläggningar; avfallshanteringsanläggningar. Vi arbetar i dessa med ödmjukhet, nyfikenhet och handlingskraft.

Vi har ett pragmatiskt och jordnära förhållningssätt till våra uppdragsgivares och andra samarbetspartners önskemål och synpunkter. Våra idéer går att genomföra och byggnaderna och anläggningarna som vi jobbar med skall vara hållbara, funktionella och utgöra ett tillskott i samhällslivet.

Lundell Arkitekter AB ägs och drivs av Torbjörn Lundell, arkitekt SAR/MSA.